inzerce, prodej, prodám, bazar

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBU


Tieto pravidlá definujú podmienky používania webovej lokality www.inzeraty-bazar.cz:

  1. Prevádzkovateľom portálu www.inzeraty-bazar.cz (ďalej len „portál“) je spoločnosť Tech Vision s.r.o., IČO 52 603 831, so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - Rača 831 06.

  2. Na poskytovanie niektorých služieb portálu, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu prevádzkovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa.

  3. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah uverejnený na portáli (ďalej len „obsah“) je z verejne dostupných zdrojov. Za obsah a správnosť informácií nezodpovedáme. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach portálu.

  4. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb portálu pri vynaložení ekonomicky opodstatnených nákladov. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.

  5. Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním obsahu a využívaním služieb portálu. Súčasťou obsahu portálu je aj reklama obchodných partnerov prevádzkovateľa.